S čím pracujeme


Systémy užívané v naší firmě: Johnson Controls, Rockwell Automation, Teco, Siemens


Johnson Controls

Tento integrovaný systém řízení budov a dálkového vytápení, poskytuje optimální provozní jistotu, produktivitu a úsporu nákladu a zpravidla se amortizuje za krátkou dobu. METASYS™ pomáhá zprůhlednit a zdokumentovat provozovateli nebo majiteli budovy spotřebu energií a přizpůsobit provoz budovy co nejlépe změnám, podle jejího využití. Z tohoto hlediska by měla být vzata v úvahu struktura systému, jeho výstavba, jeho možnosti i schopnost jeho budoucího rozvoje.


Základy systémové architektury

Systémová architektura JOHNSON CONTROLS spojuje perspektivní a tradiční systémové techniky a je základnou pro budoucí technologické vývoje. Je pružná v použití pro různé aplikace v automatizaci řízení budov a dálkového vytápění a je schopná řešit způsoby řízení od jednoduchých až ke složitým. Systémová výstavba nabízí hospodárné možnosti přístrojových sestav na všech úrovních systémové architektury. Standardy komunikační techniky a doporučení evropských norem podle CEN TC247 jsou podstatnou součástí základní koncepce.

METASYS™ - koncepce systému

Soucasný stav vývoje automatizacní techniky klade vysoké požadavky na architekturu řídicího systému. Na základě osvědčené technologie zpracování dat a světově uznaných standardů může JOHNSON CONTROLS realizovat konfiguraci, která splní všechna kritéria a požadované parametry.

METASYS™ je modulární, důsledně decentralizovaně organizovaný systém, který odpovídá platným normám a standardům. Aktuální technika vývoje přístrojového a programového vybavení je podstatným integrálním prvkem systému. Proto je METASYS™ k prospěchu zákazníka komfortně konfigurovatelný a lehce přizpůsobitelný jeho specifickým požadavkům.

METASYS™ - programové vybavení je modulární a dovoluje jasné oddělení funkcí a služeb, jako jsou uživatelská rozhraní, dispečerské funkce, zálohování a opětovné obnovení dat a zpracování informačních bodů v provozně technických zařízeních.

Modulární systémová architektura umožnuje přizpůsobit systém změněným požadavkům zákazníka. Tak je možné na libovolném místě v síti N1-LAN přidat operátorské pracovní stanice nebo změnit počet informačních bodů. Tato flexibilita dává firmě JOHNSON CONTROLS možnost vycházet vstříc změnám v požadavcích zákazníka a zaručuje využití jeho investic i do budoucnosti.

Převzato z Johnson Controls - Technický katalog


Rockwell Automation

Rockwell Automation je jedinečně kvalifikován pro obsloužení světových průmyslových odvětví. Jeho vedoucí značky -- Allen-Bradley and Rockwell Software – vyvinuly globální základ aplikačních znalostí a expertiz. Odborné znalosti jsou ztělesněné v produktech, řešeních a globální síti týmu Rockwell Automation.

Průmyslové expertizy – Kompletní řešení automatizace

Hnací systémy Rockwell Automation nabízí nejširší kolekci řešení pro koordinované řízení pohonu. Allen Bradley poskytuje více než 500 000 produktů k vyřešení vašich požadavků na aplikační systém.

Rockwell Automation Global Manufacturing Solutions (GMS) poskytuje vytvoření designu, stejně jako soubor již vytvořených řešení pro specifické aplikace.Skupinová expertiza zahrnuje proces a strojové řízení, získávání dat a systém kontroly manipulace s materiálem.

Kromě našich vlastních expertů tyto týmy zahrnují autorizované distributory, poskytovatele řešení, OEM, a jiné obchodní partnery. Pouze Rockwell Automation má tento způsob flexibility – flexibilitu pracovat s více než 1 000 partnery, abychom vás ujistili, že dostanete optimální řešení.

Protože rozumíme unikátním charakteristikám materiálů a procesů, které používáte, můžeme zaměřit naše zdroje rozvoje produktů na efektivnější řešení. Můžeme také použít naše znalosti a zkušenosti v jiných odvětvích a pomoci vám vyřešit požadavek vaší unikátní aplikace. Pokud podobné procesy vyvolají podobné řešení, můžeme jednoduše přetransformovat potřebné aplikační expertizy v oblastech jako regulátor běhu pásu papíru, injekční vstřikování, přetržité procesy, číslování, balení a manipulace s materiálem.

Převzato z www.rockwellautomation.cz


Teco

Firma Teco a.s. je přední český výrobce průmyslových řídicích systémů kategorie PLC (z anglického slova Programmable Logic Controller), které jsou vyráběny a testovány podle mezinárodně platných a uznávaných standardů IEC/ EN 61131

Kvalita výrobků a výrobní postupy firmy Teco a.s. jsou od roku 1996 certifikované podle mezinárodního standardu EN ISO 9001:1994 a od roku 2002 podle EN ISO 9001:2000.

Orientaci na mezinárodní technické standardy podtrhuje firma Teco a.s. svým členstvím v organizaci PLCopen, která má za cíl rozvíjet a prosazovat do života normu IEC 61131-3.

Teco a.s. má pro vývoj PLC a dalších automatizačních systémů k dispozici vlastní výrobní a vývojové kapacity a trvale zajišťuje školení a výcvik svých HW a SW techniků a vývojových inženýrů.

Firma Teco vznikla v roce 1993 z privatizačního projektu závodu TESLA Kolín oddělením a osamostatněním divize automatizační techniky. Vzniklá firma Teco s.r.o. byla v roce 1994 přeměněna na akciovou společnost Teco a.s., která se začala dále bouřlivě rozvíjet.

Teco a.s. navázala na více než osmdesátiletou tradici elektrotechnické a elektronické výroby v Kolíně a na dlouholetou tradici v automatizační technice. Tato tradice má svůj počátek ve firmě B. K. Prchalové (1919), která vyráběla telefonní a telegrafní přístroje a později radiopřijímače.

V roce 1929 přišla do firmy B.K. Prchalové jako další společník švédská firma L.M. Ericsson Stockholm, která kolínské firmě, jejíž název byl v roce 1934 změněn na Prchal-Ericsson a Co., umožnila vyrábět podle know-how firmy Ericsson automatické telefony a telefonní centrály. V této firmě byly v následujících letech rovněž vyráběny nejrůznější elektronické součástky, elektronické komponenty, mikrofony a radiopřijímače.

V roce 1945 byla firma Prchal-Ericsson a Co. integrována do skupiny telefonních a automatizačních firem s názvem TESLA Kolín. V roce 1966 zahájila firma TESLA Kolín výrobu řídicích systémů pro NC stroje a v roce 1976 zahájila výrobu prvních PLC automatů a programovatelných systémů.

Teco a.s. založilo nedlouho po svém vzniku dvě dceřinné společnosti (Proteco s.r.o. a Tecont s.r.o.), které zajišťují engineering a realizaci projektů, jakož i vývojový a aplikační software pro systémy TECOMAT.

Převzato z www.tecomat.cz


Siemens

Informace o divizi Industry Automation & Drive Technologies

Nabízíme pestrou škálu produktů, systémů i komplexních řešení pro automatizaci. Jsou to systémy pro řízení a regulaci procesů, systémy pro řízení automobilového průmyslu, automatizační systémy a pohony pro obráběcí stroje a roboty, řízení výroby, měřicí a zkušební technika. Dále tvoří nabídku pohony s konstantním i regulovaným počtem otáček, jističe, proudové chrániče, spínací technika.

Díky filosofii plně integrované automatizace „Totally Integrated Automation (TIA)“, která je ve světě ojedinělá, pomáháme zákazníkům optimalizovat jejich obchodní a výrobní procesy, a tím umožňujeme zlepšovat jejich efektivitu a ziskovost.

Technika pohonů, standardizovaná komunikace jako Industrial Ethernet, Profi-bus, AS-Interface, centralizovaná či decentralizovaná inteligence na bázi jednotného hardwaru a softwaru, spínací, instalační, měřící a zkušební technika, jsou hlavními pilíři plně integrované automatizace.

Mikrosystémy aneb Malé řídicí systémy LOGO!, SIMATIC S7-200 a SIMATIC S7-1200

Pro tato zařízení se vžil název Mikrosystémy, tj. cenově výhodné řídicí prvky pro širokou třídu aplikací spodní části výkonnostního spektra se základní společnou myšlenkou jednoduchosti řešení, ovládání i programování.

Logický modul LOGO!

PLC s integrovanou klávesnicí, displejem a s 10A výstupy

LOGO! představuje univerzální logický modul. Nabízí řešení pro jednoduché spínání a řízení aplikací v průmyslu (např. ventilační systémy, závory, vodní čerpadla, kompresory apod.), lze však s výhodou využít i v infrastruktuře (např. pro ovládání osvětlení, rolet, výkladních skříní, pro zavlažování skleníků apod.). Dále je vhodné pro instalaci v rozváděčích a mechanických přístrojích.

LOGO! snižuje náklady až o 50%

LOGO! snižuje čas potřebný ke zprovoznění až o 70%

LOGO! snižuje nároky na prostor až o 70%

LOGO! je velmi dobře vybaveno

Průmyslové automatizační systémy SIMATIC

Řídicí systémy SIMATIC jsou známy především svojí spolehlivostí a robustností. Již řadu let jsou stabilním prvkem nejrůznějších technologií. Své renomé si získala dnes už výběhová řada SIMATIC S5. Na ni úspěšně navázala řada SIMATIC S7, která dodnes nabízí nejmodernější způsoby řešení technologických aplikací a je často nositelem inovací v celém oboru průmyslové automatizace. Tak jak se mění požadavky řešených úloh, jsou neustále vyvíjeny i nové řídicí prvky tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám technologie, splňovaly náročné podmínky efektivního projektování a inženýringu a přitom respektovaly kontinuitu a pracovaly v souladu s již osvědčenými postupy a principy.

Řídicí systém Simatic S7-200

Řada kompaktních programovatelných logických automatů vhodných pro řízení jednoduchých aplikací

S7-200 je řada malých programovatelných logických automatů, které jsou určeny pro řízení jednoduchých aplikací. Kompaktní design, nízká cena a výkonné instrukce se v řadě S7-200 spojují tak, aby byl celý systém nejen jednoduchý, ale i výkonný.

Automat S7-200 disponuje nejen rozsáhlým instrukčním souborem, je vybaven i silnými komunikačními funkcemi. Pro zjednodušení programování jsou připraveni tzv. Průvodci, kteří dokáží vygenerovat celé části programu dle požadavků programátora (např. pro nastavení PID regulátoru, komunikace nebo polohování).

Pro lepší splnění požadavků vaší aplikace má řada S7-200 širokou škálu rozšiřovacích modulů. Těmito rozšiřovacími moduly můžete do S7-200 přidat další funkce nebo rozšířit počet vstupů a výstupů.

Vyjímečné vlastnosti S7-200

Komunikační možnosti S7-200

Operátorské panely pro S7-200

Řídicí systém Simatic S7-1200

Nová řada malých programovatelných automatů pro řízení nejen malých aplikací

SIMATIC S7-1200 představuje kompaktní, modulární a moderní řídicí systém, který je možno využít v širokém spektru aplikací. Komunikační rozhraní splňuje ty nejvyšší požadavky na moderní průmyslovou komunikaci a celá řada vestavěných funkcí dělá toto PLC nedílnou součástí těch nejmodernějších automatizačních aplikací.

Jednoduché rozšíření

Až 8 signálních modulů je možné připojit k nejvýkonnějším CPU. Jeden signální modul lze připojit ke každé základní jednotce a tím rozšířit počet digitálních nebo analogových stupů/výstupů bez ovlivnění velikosti sestavy.

Paměť

Až 50 KB integrované pracovní paměti je k dispozici s „plovoucí“ hranicí mezi programem a uživatelskými daty. Až 2 MB integrované load paměti a 2KB zálohovací paměti jsou k dispozici na základní jednotce.

Komunikace

Až 3 komunikační moduly (RS485, RS232) je možné připojit k jakékoliv ze základních jednotek S7-1200. Moduly poskytují Point to Point sériovou komunikaci, která je konfigurována a programována rozšiřujícími instrukcemi nebo jako pro USS protokol a Modbus RTU Master / Slave protokol knihovnami, které jsou součástí softwaru STEP 7 Basic.

Integrované rozhraní PROFINET

Integrované rozhraní PROFINET je použito pro programování, komunikaci s HMI a vzájemnou komunikaci mezi PLC. Rozhraní umožňuje komunikovat s dalšími zařízeními, která podporují otevřený Ethernet protokol. Rozhraní má vlastnosti konektoru RJ45 s Auto-crossover a umožňuje komunikaci s rychlostmi 10/100 Mbits/s. Podporuje následující protokoly: TCP/IP native, ISO on TCP a S7 komunikaci.

Integrované technologické funkce

Až 6 vysokorychlostních čítačů je integrováno na S7-1200. Tři umožňují čítat frekvenci 100 KHz a tři 30 KHz.


Převzato z www.siemens.com

Nahoru

Partneři

Johnson Controls Rockwell Automation Tecomat Siemens